• Brink 9 A 6852 EE Huissen
 • 085-070 58 45
 • info@slagerijpetershuissen.nl
 • ma - vrij: 08:30 - 18:00 uur
 • za: 08:00 - 17:00 uur

Retourneren/ Herroepingsrecht

Op deze pagina willen wij je nog eens extra informeren over hoe het zit met het wettelijke herroepingsrecht op versproducten en diensten. In de wet zijn hiervoor een aantal uitzonderingen apart opgenomen waarop het herroepingsrecht niet van toepassing is. 

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

In de wet zijn specifiek een aantal producten opgenomen welke je mag uitzonderen, deze producten zijn:

 • Geleverde producten die snel kunnen bederven of verouderen, zoals etenswaren met een beperkte houdbaarheidsdatum.
 • De levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
 • Producten die volgens de specificaties van de klant gemaakt zijn
 • De levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • De levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van een consumentenkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft. Bijvoorbeeld bepaalde wijn die voor speculatiedoeleinden wordt gekocht;
 • De levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • De levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties. Losse kranten of tijdschriften zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht, maar dit geldt niet voor abonnementen.

Levering van diensten

Ook voor diensten gelden er diverse uitzonderingen waarvoor het herroepingsrecht niet geldt, deze uitgezonderde diensten zijn:

 • De consument heeft geen recht op ontbinding bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten die strekt tot de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, van goederenvervoer, van autoverhuurdiensten, van catering en van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien.

 

Bovenstaand herroepingsrecht is voor al onze producten en diensten ook van toepassing voor zakelijke klanten met een geldig BTW nummer.

 

Alle wettelijke uitzonderingen zijn te vinden op wetten.overheid.nl: